Om Makrillen

Samfällighetsföreningen Makrillen har 45 hushåll och ligger i Vretarna, Tumba. Föreningen ansvarar för:Hopphage

  • Gemensam mark och anläggningar – underhåll och reparation av dessa,
  • Övergripande avtal för t ex el, vatten m m,
  • Snöskottning, sandning, städning av gemensamma ytor,
  • Föreningens ekonomi.

Samfällighetsföreningen har en styrelse med fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma och mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens medlemmar. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Ordinarie stämma hålls varje år under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det nödvändigt utlysa extra stämma.

Kontakta gärna styrelsen om du har frågor, vill lämna förslag eller vill anmäla om något inte fungerar. Du kan gå till vår Facebook-sida Makrillen Tumba eller mejla styrelsen på info@makrillen.se.

Vill du ha e-post och kallelser från föreningen, anmäl din e-postadress till vårt register genom att mejla styrelsen.

Nuvarande styrelse

Ordförande:  Katarina Helander Burvall, Aspenvägen 53
Sekreterare: Bahram Baretta, Aspenvägen 45
Kassör: Jenny Olsqvist, Aspenvägen 39
Ledamot: Josefine Sjöcrona, Aspenvägen 35
Ledamot: Charlotta Nylén Peace Vreta Gårds väg 72

Suppleanter

Ylva Alsterlund Vreta Gårds väg
Leena Alari Aspenvägen 47

Revisorer

Sara Berggren, Vreta Gårds väg 80
Kristin Cvetkovic, Vreta Gårds väg 78

Valberedning

Andreas Olsqvist, Aspenvägen 39
Per Sjöcrona, Aspenvägen 35