Nu är hösten här och snart är det vinter!

Första snön kommer!
Här kommer info om årets snöröjning:

  • Snöröjningen sköts av Tullinge Villastad. Det ingår bara maskinell plogning på väg (ej gångbana) som oftast sker natt/tidig morgon.
  • Märk upp alla murar och staket under 70 cm med pinnar/flaggor så att plogbilen ser var din tomt börjar/slutar.
  • När ni skottar snö ska ni placera den på egen tomt (ej skjutas ut på gatan!). Detta för att vi inte ska få onödiga extrakostnader för snöröjningen.
  • Vid större snömängder kan det bli lite begränsad framkomlighet på vägarna (ofta smälter snön fort bort). Det får vi försöka ha acceptans för, Vid stort behov beställer vi förstås bortforsling av snö.
  • Har du synpunkter på snöröjningen, anmäl det via mejl till info@makrillen.se när problemet uppstår.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

vinter