Grannsamverkan

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten, t ex inbrott i bostäder, bilar, förråd eller skadegörelse. Grannsamverkan ökar också känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar som reagerar på det okända – det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Samverkan mot brott kan du läsa mer och hitta många bra tips på hur du kan skydda din bostad, se över larm, mekaniskt skydd med mera.

Mer om Grannsamverkan

Grannsamverkan ingår i Samverkan mot brott – en organisation som består av polisen, försäkringsbolag, SFF Stöldskyddsförening, Brottsförebyggande rådet, SABO, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, Villaägarna och HSB. I Botkyrka drivs Grannsamverkan av kommunen , lokalpolisen m m.

Varje medlem i föreningen bestämmer själva om de vill delta i Grannsamverkan och anmäler sig då till huvudkontaktombuden eller mejlar till föreningen.  Din medverkan är kostnadsfri. Grannsamverkan i Makrillen har delats ut till alla hushåll i föreningen.  Här hittar du en grannsamverkansfolder där du kan läsa mer om grannsamverkan. Du kan även besöka Samverkanmotbrott.se.

Föreningen har två huvudkontaktombud för Grannsamverkan, Josefine Sjöcrona, Aspenvägen 35 och Katarina Helander Burvall, Aspenvägen 53.