Dokument

 

Här hittar du föreningens officiella protokoll och blanketter.  Klicka för att ladda hem och läsa.

Blanketter

Fullmakt Makrillen

Anmälan vid försäljning och byte av ägare Makrillen

Iakttagelser i samband med brott

Protokoll

Protokoll Föreningsstämma 2018

Protokoll Föreningsstämma 2017

Protokoll Föreningsstämma 2016

Protokoll Föreningsstämma 2015

Protokoll Föreningsstämma 2014

Protokoll Föreningsstämma 2013

Protokoll Föreningsstämma 2012

Protokoll Föreningsstämma 2011

Förvaltningsberättelser

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2015

Förvaltningsberättelse 2014

Förvaltningsberättelse 2013

Förvaltningsberättelse 2012

Förvaltningsberättelse 2011

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse 2013

Balans- och resultaträkning

Balansräkning 2020-03-16
Resultaträkning 2020-03-16