Aktuellt just nu

Nu är hösten här och snart är det vinter! Det finns några saker du behöver tänka på:

  • Hjälp oss att vara extra vaksamma i höstmörkret mot ev. inbrottstjuvar. Ni som är med i Grannsamverkan kan också meddela era grannar när ni är bortresta för att få extra övervakning av ert hus.
  • Belysningen i området är genomgången, men krånglar någon lampa felanmäler ni det till info@makrillen.se eller på vår Facebook-sida.

Första snön kommer!
Här kommer info om årets snöröjning:

  • Snöröjningen sköts av Tullinge Villastad. Det ingår bara maskinell plogning på väg (ej gångbana) som oftast sker natt/tidig morgon.
  • Märk upp alla murar och staket under 70 cm med pinnar/flaggor så att plogbilen ser var din tomt börjar/slutar.
  • När ni skottar snö ska ni placera den på egen tomt (ej skjutas ut på gatan!). Detta för att vi inte ska få onödiga extrakostnader för snöröjningen.
  • Vid större snömängder kan det bli lite begränsad framkomlighet på vägarna (ofta smälter snön fort bort). Det får vi försöka ha acceptans för, Vid stort behov beställer vi förstås bortforsling av snö.
  • Har du synpunkter på snöröjningen, anmäl det via mejl till info@makrillen.se när problemet uppstår.

Vi vill passa på och tacka för ert arbete och engagemang på Makrillens städdagar.

Ha en mysig höst och vinter hälsar Styrelsen!

IMG_6477