Dags att klippa häcken!

Nu är det vår/sommar och dags att klippa häcken! En klippt häck gör att vi ser barn, djur och vuxna i tid när de går, cyklar eller åker air-boards/rullskridskor
i området. Vi ser också mötande bilar i tid vid områdets utfarter. Det handlar om generell trafiksäkerhet i vårt område!

Polisen rekommenderar också en klippt häck, då det minskar risken för inbrott i hus/garage/förråd.

Vi vill att ni följer kommunens riktlinjer för klippning av häcken.

– hörntomt med häck som vetter direkt mot gata/gångväg, häcken ska vara 80 cm hög i en sikttriangel på 10 meter (se broschyr).

– tomt med häck som vetter mot gata, häcken ska vara 80 cm hög i en siktlinje på 2,5 meter (se broschyr).

– tomt med häck som vetter intill gångväg/väg, häckar/träd ska växa inom egen tomt med fri höjd över gångbana, cykelbana och vägbana.

Det finns mer information att läsa om detta på kommunens hemsida.
https://www.botkyrka.se/bo–bygga/gator-och-resande/trafiksakerhet/klipp-hacken.html

Med vänliga hälsningar Styrelsen