Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten – klipp er häck!

 

Styrelsen har noterat att flera hushåll i området har varit noggranna och klippt sina häckar sedan info gick ut i våras. Stort tack för er insats! Vi ser dock att ännu fler hushåll skulle behöva klippa sin häck, dessutom har häckarna växt ännu mer under sommaren.

En klippt häck gör att vi ser barn och vuxna i tid när de går, cyklar eller åker air-boards i området samt att vi även ser bilar i tid vid områdets utfarter. Polisen säger också att en klippt häck minskar risken för inbrott.

Det här är kommunens riktlinjer för klippning av häck, som vi vill att ni följer:

 

– hörntomt med häck som vetter direkt mot gata/gångväg, häcken ska vara 80 cm hög i en sikttriangel på 10 meter (se bild till vänster nedan)

– tomt med häck som vetter mot gata, häcken ska vara 80 cm hög i en siktlinje på 2,5 meter (se bild till höger nedan)

– tomt med häck som vetter intill gångväg/väg, häckar/träd ska växa inom egen tomt med fri höjd över gångbana, cykelbana och vägbana.

Det finns mer information att läsa om detta på kommunens hemsida med tydliga anvisningar och bilder.

https://www.botkyrka.se/bo–bygga/gator-och-resande/trafiksakerhet/klipp-hacken.html

Vi vill samtidigt påminna om att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten eller köras till SRV återvinning. Det går också att beställa hämtning av trädgårdsavfall hos SRV.

http://www.srvatervinning.se/Privat/Din-sophamtning/Ovriga-tjanster/Grovsopshamtning-vid-tomgrans/

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Makrillen Samfällighetsförening

Hörntomt                                                          Tomt mot gata
BildBild