Viktiga datum för året 2021

Här kommer några viktiga datum för dig att hålla koll på:

Vi kommer att informera när vi kommer kunna ha vårt digitala årsmöte – Inbjudan till årsmöte lämnas i brevlåda 2 veckor före.

Städdag vår 9 maj 10-13
Städdag höst 19 sept 10-13

Med tanke på virustider så är det viktigt att man stannar hemma om man är sjuk, har hosta eller feber. Vi kommer inte heller att erbjuda fika/kaffe.

Om något nytt skulle inträffa som påverkar dessa aktiviteter kommer vi naturligtvis att meddela er så snart vi får veta det.

Välkomna!
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

nedladdning

Höststädning 16 september 2018

Söndag 16 september är det årets andra städdag, 10.00 – 13.00. Ni checkar in och ut er när ni kommer respektive lämnar städdagen. Föreningen bjuder på fika till alla som deltar.

De hushåll som varit med på vårens eller höstens städdag får avdrag på sin föreningsavgift.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Dags att klippa häcken!

Nu är det vår/sommar och dags att klippa häcken! En klippt häck gör att vi ser barn, djur och vuxna i tid när de går, cyklar eller åker air-boards/rullskridskor
i området. Vi ser också mötande bilar i tid vid områdets utfarter. Det handlar om generell trafiksäkerhet i vårt område!

Polisen rekommenderar också en klippt häck, då det minskar risken för inbrott i hus/garage/förråd.

Vi vill att ni följer kommunens riktlinjer för klippning av häcken.

– hörntomt med häck som vetter direkt mot gata/gångväg, häcken ska vara 80 cm hög i en sikttriangel på 10 meter (se broschyr).

– tomt med häck som vetter mot gata, häcken ska vara 80 cm hög i en siktlinje på 2,5 meter (se broschyr).

– tomt med häck som vetter intill gångväg/väg, häckar/träd ska växa inom egen tomt med fri höjd över gångbana, cykelbana och vägbana.

Det finns mer information att läsa om detta på kommunens hemsida.
https://www.botkyrka.se/bo–bygga/gator-och-resande/trafiksakerhet/klipp-hacken.html

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Nu är hösten snart här!

IMG_6477Nu är hösten här och snart är det vinter! Det finns några saker du behöver tänka på i höst/vinter:

 • Hjälp oss att vara extra vaksamma i höstmörkret mot ev. inbrottstjuvar. 

• All belysning har nyligen setts över av Solhöjdens El. Om någon lampa ändå
  inte skulle fungera, anmäl detta till föreningen via mejl (info@makrillen.se)
  eller på vår Facebook-sida (Makrillen Tumba).

• Snöröjningen sköts i år av Lestra.

• Innan snön kommer (senast 15:e nov), märk upp alla murar och staket under
  70 cm med pinnar/flaggor så att plogbilen ser var din tomt börjar/slutar.

• All snö från den egna tomten ska placeras på den egna tomten (ej skjutas ut
  på gatan). Detta för att föreningen inte ska få extra kostnader för bortforsling
  av snön. 

• Har du synpunkter på snöröjningen, anmäl detta till föreningen via mejl
  (info@makrillen.se) eller på vår Facebook-sida (Makrillen Tumba).

 

Vi vill passa på och tacka för ert arbete och engagemang på Makrillens
städdagar. I vanlig ordning får deltagande hushåll 500 SEK avdrag på årets
avgift. I år har fakturan skickats ut via e-post.

 Ha en mysig höst och vinter hälsar Styrelsen!

Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten – klipp er häck!

 

Styrelsen har noterat att flera hushåll i området har varit noggranna och klippt sina häckar sedan info gick ut i våras. Stort tack för er insats! Vi ser dock att ännu fler hushåll skulle behöva klippa sin häck, dessutom har häckarna växt ännu mer under sommaren.

En klippt häck gör att vi ser barn och vuxna i tid när de går, cyklar eller åker air-boards i området samt att vi även ser bilar i tid vid områdets utfarter. Polisen säger också att en klippt häck minskar risken för inbrott.

Det här är kommunens riktlinjer för klippning av häck, som vi vill att ni följer:

 

– hörntomt med häck som vetter direkt mot gata/gångväg, häcken ska vara 80 cm hög i en sikttriangel på 10 meter (se bild till vänster nedan)

– tomt med häck som vetter mot gata, häcken ska vara 80 cm hög i en siktlinje på 2,5 meter (se bild till höger nedan)

– tomt med häck som vetter intill gångväg/väg, häckar/träd ska växa inom egen tomt med fri höjd över gångbana, cykelbana och vägbana.

Det finns mer information att läsa om detta på kommunens hemsida med tydliga anvisningar och bilder.

https://www.botkyrka.se/bo–bygga/gator-och-resande/trafiksakerhet/klipp-hacken.html

Vi vill samtidigt påminna om att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten eller köras till SRV återvinning. Det går också att beställa hämtning av trädgårdsavfall hos SRV.

http://www.srvatervinning.se/Privat/Din-sophamtning/Ovriga-tjanster/Grovsopshamtning-vid-tomgrans/

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Makrillen Samfällighetsförening

Hörntomt                                                          Tomt mot gata
BildBild